DEMO talks webinaarisarja jatkuu!

DEMOGRAPHY Talks: Maahanmuuttajat työelämässä

12.09.2023 14:00 – 15:00

Suomalainen työelämä moninaistuu. Tämä haastaa työyhteisöjä ja johtajuutta, mutta myös työntekijäoikeuksien toteutumista. Tutkimus on tuonut esiin ongelmakohtia, jotka liittyvät muun muassa työelämän syrjiviin käytäntöihin. Kyse ei ole ainoastaan työperäisestä maahanmuutosta, vaan myös siitä, miten Suomessa osataan tunnistaa eri ihmisten osaamispotentiaalia ja kuinka työkykyä tuetaan nykyistä paremmin.   

Miten taataan tasa-arvo työelämässä, ja miten työyhteisöissä tuetaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta? Millainen työkyky maahanmuuttajilla on rekisteritutkimuksen valossa, ja miten sitä voidaan tukea?  

Tasa-arvon ja osallisuuden haasteet työyhteisössä
Erikoistutkija Sari Vanhanen, Siirtolaisuusinstituutti
MobileFutures 

Maahanmuuttajataustaisen väestön ja valtaväestön työkyvyttömyys hoiva-alalla rekisteritutkimuksen valossa
Tutkimusprofessori Ari Väänänen, Työterveyslaitos
LIFECON 

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Webropolin kautta