Kielitietoisuus sosiaali- ja terveysalalla: tietoa, käytäntöjä ja kysymyksiä työyhteisössä – seminaari 2.11.2023

Kieli on oleellinen osa työn tekemistä ja vuorovaikutusta työpaikoilla. Monikielistyvien työyhteisöjen kehittämiseksi peräänkuulutetaan usein kielitietoisuutta eli kielenkäytön tapojen tietoista ja aktiivista havainnointia ja kehittämistä. 

Mitä kielitietoisuus tarkoittaa sosiaali- ja terveysalalla? Mitä työntekijöiltä vaaditaan, entä kenen vastuulla kielitietoisuuden toteutuminen on? Miten arjessa toimitaan?  

Mobile Futures -hanke järjestää yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Migdia-tutkimushankkeen, Taitotalon ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa aiheesta kiinnostuneille avoimen iltapäiväseminaarin Turussa 2.11.2023 klo 12.00-15.30.   Paikka on luentosali Argentum, Aurum, Åbo akademi (Henrikinkatu 2, Turku).

Tilaisuus on suunnattu alan ammattilaisille, jotka kohtaavat näitä kysymyksiä omassa työssään, sekä aiheesta kiinnostuneille alan opiskelijoille ja kouluttajille. Uskomme, että tilaisuus tarjoaa kiinnostavia näkökulmia myös johto- ja esimiestehtävissä toimiville. 

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua etänä, mutta tilaisuuden vuorovaikutteisuudesta johtuen kannustamme osallistujia saapumaan paikan päälle.  Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen 30.10.2023 mennessä tästä linkistä: https://survey.abo.fi/lomakkeet/15929/lomake.html 

Etä-osallistujille lähetetään linkki edellisenä päivänä.

OHJELMA

12.00 Seminaarin avaus, vararehtori Reko Leino, Åbo Akademi

12.10 Dosentti Irina Piippo, Migdia-hanke: Johdattelua kielitietoisuuteen

12.25 Kouluttaja Katariina Pyykkö, Taitotalo: Monikieliset työyhteisöt puhututtavat – esimerkkejä yrityskoulutuksista ja kielitaidon kehittymisestä työyhteisössä  

12.40 Yritysesimerkki: Sairaanhoitaja Bureemi Mohamed, Medipulssi

13.00 Tutkija Sanna Nykänen, MoniTieto-hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kielitietoinen toimintakulttuuri, mitä ja miten?   

13.30 Kahvitauko

14.00 Käytännön kokemuksia 

Hammashoitaja Maryam Samaian

Lehtori Mervi Rasilainen,  Sairaanhoitajaksi Suomeen -koulutus, Turun amk

S2 opettaja Pauliina Gylén, Turun Ammatti-instituutti

14.45 Pienryhmäkeskustelu

15.10 Keskustelun koonti

15.30 Seminaarin päätös

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Lisätietoja:
Sari Vanhanen, sari.vanhanen@migrationinstitute.fi
Yasmin Samaletdin, yasmin.samaletdin@abo.fi