Mobile Futures

Mobile Futures -hankkeen päätavoitteet ovat hyvien väestösuhteiden edistäminen, kulttuuri- ja työelämän monimuotoisuuden tukeminen sekä rakenteellisen syrjinnän ja rasismin tunnistaminen ja torjuminen yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa sovelletaan ja kehitetään Living Lab -menetelmää, jossa tutkijat ja hankkeen yhteistyökumppanit etsivät yhdessä tunnistamiinsa ongelmiin ratkaisuja ja rakentavat yhteiskunnallista luottamusta. Hanke keskittyy luottamuksen rakentumiseen neljän työpaketin (TP) kautta: luottamus oikeuteen (TP2), luottamus informaatioon (TP3), luottamus työmarkkinoilla (TP4) ja luottamus arjen kohtaamisissa (TP5). 

Hanketta johtaa Magdalena Kmak,kansainvälisen oikeuden professori Åbo Akademissa (ÅA). Konsortion varajohtaja ja TP5:n johtaja on Johanna Leinonen, Oulun yliopiston akatemiatutkija. Muiden työpakettien vetäjät ovat erikoistutkija Daniela Alaattinoğlu (TP2, Turun yliopisto), professori Gunilla Widén (WP3, ÅA), ja vanhempi tutkija Tomas Hanell (TP4, Siirtolaisuusinstituutti, SI). Saara Pellander, MIF:n johtaja, toimii työpaketin 6 johtajana ja Yasmin Samaletdin (ÅA) hanke- ja vuorovaikutuskoordinaattorina. 

Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (Mobile Futures) on kuusivuotinen tutkimushanke, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Mobile Futures on osa STN:n tutkimusohjelmaa Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY), 2021-2027.

Hankekumppanit