Etikett: diskriminering
  • Why Does Two-Way Affective Trust Matter in Work Life?

    Varför är det viktigt med tvåvägsförtroende i arbetslivet?

    Diskriminering på grund av ras, etnicitet och andra minoritetsrelaterade orsaker är ett stort hinder för att bygga upp goda mellanmänskliga förtroendeförhållanden i arbetslivet. Många aspekter av affektiv misstro är nära relaterade till "indirekt diskriminering" som ofta förstås som respektlöst och ovänligt beteende. Jag hävdar att rasistiska och diskriminerande attityder och metoder kan minskas genom att man ägnar större uppmärksamhet åt sociala aspekter av arbetet och affektiv tillit.

    Läs mer