Mobile Futures

Mobile Futures-projektets främsta mål är att understödja goda demografiska relationer, att främja ett mer diversifierat kultur- och arbetsliv samt att identifiera och bekämpa strukturell diskriminering och rasism inom olika samhällsområden.

För att uppnå dessa mål använder Mobile Futures Living Lab metoden. I Living Labs utvecklar projektets forskare och partners tillsammans lösningar på identifierade problem. Projektet fokuserar på att bygga förtroende genom fyra arbetspaket: Förtroende för rätten (AP2), förtroende för information (AP3), förtroende på arbetsmarknaden (AP4) och förtroende i vardagliga möten (AP5). 

Projektet leds av Magdalena Kmak, professor i internationell rätt vid Åbo Akademi (ÅA). Biträdande ledare för konsortiet och ledare för AP5 är Johanna Leinonen, akademiforskare vid Uleåborgs universitet. De övriga ledarna för arbetspaketen är universitetsforskare Daniela Alaattinoğlu (AP2, Åbo universitet), professor Gunilla Widén (WP3, ÅA), och Senior Research Fellow Tomas Hanell (AP4, Migrationsinstitutet, MI). Saara Pellander, direktör för MIF, fungerar som ledare för arbetspaket 6. Yasmin Samaletdin (ÅA) som projekt- och interaktionssamordnare. 

Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration (Mobile Futures) är ett sexårigt forskningsprojekt som finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi. Mobile Futures är en del av RSF:s forskningsprogram: Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY), 2021-2027.

Projektpartner