Tag: demographicrelations
  • Luottamus nostettava kotoutumisen keskiöön

    Luottamus nostettava kotoutumisen keskiöön

    Sosiaalisia verkostoja koskevassa kotoutumistutkimuksessa luottamuksen rakentumiseen on kiinnitetty verrattain vähän huomiota, vaikka luottamuksella on keskeinen rooli kuuluvuuden tunteen ja hyvien väestösuhteiden edistäjänä. Tekstissä käännetään katse maahanmuuttaneista koko yhteiskuntaan ja nostetaan luottamus kotoutumisen keskiöön.

    Read more