Työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin ja monikulttuurisen johtamisen kyvykkyydet Suomessa

HUOM! Kommentointi on suljettu. Iso kiitos kaikille jotka osallistuivat!

Voit mielellään kommentoida ainakin seuraavia teemoja:

  1. Raportissa esitettyä lähestymistapaa ja työnantajien nostamista maahanmuuttokeskustelussa näkyvämpään rooliin.
  2. Työnantajien kyvykkyyttä kuten tässä on keskusteltu tai omaan näkemykseesi perustuen.
  3. Työnantajien kyvykkyyden vaikutusta työperusteiseen maahanmuuttoon ja kahdensuuntaiseen kotoutumiseen.
  4. Tarvittavia kehittämistoimenpiteitä tai politiikkasuosituksia.
  5. Muuta.

Toivomme että vastaat omalla nimellä ja ammattiasemalla.

Kommentit käydään läpi tutkimusryhmän toimesta ja ne otetaan huomioon sekä raportin viimeistelyssä ja kehittämisehdotusten laatimisessa. Kommentit eivät tule muille näkyviin, vaan tutkimusryhmän sähköpostiin.

Yksittäisten henkilöiden nimiä ei tuoda esiin missään vaiheessa raportointia, mutta se keneltä kommentit tulevat, auttaa niiden analysointia.  Kommentit säilytetään muun tutkimusaineiston tapaan Siirtolaisuusinstituutin tietosuojakäytäntöjä noudattaen.

Viimeistelty, täydennetty ja taitettu raportti julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin raportteja sarjassa.