Meistä

Mobile Futures on monitieteinen, toimintapainotteinen tutkimushanke, joka pyrkii edistämään oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa keskittymällä kotoutumiseen luottamukseen perustuvana, kaksisuuntaisena prosessina. Johtoajatuksena on, että oikeudenmukainen ja osallistava yhteiskunta on kestävämpi väestönmuutosten tuomien haasteiden edessä.

Mobile Futures on osa strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmaa Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY), 2021-2027.

 • Mobile Futures

  Mobile Futures

  Mobile Futures -hankkeen päätavoitteet ovat hyvien väestösuhteiden edistäminen, kulttuuri- ja työelämän monipuolistaminen sekä rakenteellisen syrjinnän ja rasismin tunnistaminen ja torjuminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Mobile Futures -hankkeessa käytetään Living Lab -menetelmää. Living Labissa hankkeen tutkijat ja...

  Lue lisää

 • Collaboration and Impact

  Yhteistyö ja vaikuttavuus

  Mobile Futures -tutkimushankkeessa kehitetään monitieteistä ja monialaista yhteistyötä Living Labin avulla. Living Labin tavoitteena on työskennellä keskeisten sidosryhmien kanssa luodakseen käytännön keinoja, joilla tutkimustulokset voidaan muuntaa integraatiopolitiikoiksi ja -käytännöiksi, jotta hankkeen vaikutustavoitteet voidaan saavuttaa. Jokaisella työpaketilla on oma Living Lab, johon osallistuu...

  Lue lisää

Konsortiokumppanit