TP 4 Luottamus työmarkkinoilla

Työpaketin 4 johtaja

Marja Tiilikainen, Siirtolaisuusinstituutti, marja.tiilikainen@migrationinstitute.fi.

Tietoa työpaketista

Työpaketin 4 yhteiskunnallisena haasteena on vähentää institutionaalista epäluottamusta työmarkkinoilla Suomessa. Lisäksi yhteiskunnallisena haasteena on tunnistaa työmarkkinoiden rakenteellista syrjintää ja rasismia.

Työpaketti 4 pyrkii ratkaisemaan näitä haasteita tuomalla esiin työmarkkinoilla esiintyvän syrjinnän piirteitä ja (piileviä) rakenteita. Aihetta lähestytään kolmen kohderyhmän näkökulmasta: työmarkkinoille tulevat rodullistetut nuoret, työelämässä olevat työntekijät sekä työnantajat.

Ensisijaiset yhteistyökumppanit

Yhteistyö ammatti- ja korkeakoulujen ja nuorten parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen kanssa; University Alliance European University of Post-Industrial Cities (UNIC); alueelliset julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut; työnantajajärjestöt; alueelliset ja kansalliset työnantajaverkostot, esim. Talent Boost -verkosto; myös tiivis yhteistyö kansallisella tasolla, esim. työ- ja elinkeinoministeriön, erityisesti Kotoutumisen osaamiskeskuksen, ja oikeusministeriön syrjinnän seurantaa käsittelevän asiantuntijaryhmän kanssa.

Tutkijat

Outi Kähäri, Oulun yliopisto
Mika Raunio, Siirtolaisuusinstituutti
Elina Turjanmaa, Oulun yliopisto
Sari Vanhanen, Suomen Siirtolaisuusinstituutti
Gabriel Olegário, Suomen Siirtolaisuusinstituutti