Om oss

Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration (Mobile Futures) är ett tvärvetenskapligt, handlingsorienterat forskningsprojekt som strävar efter att främja ett rättvist och inkluderande samhälle genom att fokusera på integration som en förtroendebaserad, tvåvägsprocess. Den vägledande principen är att ett rättvist och inkluderande samhälle är mer motståndskraftigt när det står inför de utmaningar som de demografiska förändringarna innebär.

Projektets primära mål är att främja ett mångsidigare kultur- och arbetsliv, identifiera och bekämpa strukturell diskriminering och rasism och i slutändan bidra till att förändra den offentliga diskussionen gällande migration och integration så att den fokuserar på hur Finland kan bli mer inkluderande och välkomnande. För att uppnå dessa mål används Living Lab metoden. Living Lab är en metod för medskapande och ett sätt att utveckla genuint samarbete mellan forskare och olika intressenter. 

Mobile Futures betonar vikten av socialt och institutionellt förtroende i utvecklandet av goda demografiska relationer. Projektets huvudsakliga teoretiska ram är hämtad från kritisk integrationsforskning som utmanar befintliga integrationsmodeller där samhället framställs som neutralt och integrationen som ett ansvar - och ofta ett problem - enbart för invandrare.

Forskningen är uppdelad fyra arbetspaket (AP), tillsammans skapar de ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt gällande forskning kring förtroende. Arbetspaketen har fokus på rätt (AP2), information (AP3), arbetsmarknaden (AP4) och vardagliga möten (AP5). Dessa delområden anser vi vara avgörande för att öka förtroende i samhället och för att främja goda befolkningsrelationer.


Projektet leds av Magdalena Kmak, professor i internationell rätt vid Åbo Akademi University (ÅA). Biträdande konsortiedirektör och ledare för WP5 är Johanna Leinonen, Academy Research Fellow vid Uleåborgs universitet. De övriga ledarna för arbetspaketen är biträdande professor Daniela Alaattinoğlu (WP2, Åbo universitet), professor Gunilla Widén (WP3, ÅA) och forskningsdirektör Marja Tiilikainen (WP4, Migrationsinstitutet i Finland, MIF). Saara Pellander, direktör för MIF, fungerar som ledare för interaktionerna (WP6) och Yasmin Samaletdin (ÅA, MIF) som projekt- och interaktionssamordnare.

Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration (Mobile Futures) är ett sexårigt forskningsprojekt som finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi. Mobile Futures är en del av RSF:s forskningsprogram: Demografiska förändringar - orsaker, konsekvenser och lösningar (DEMOGRAPHY), 2021-2027.