Om oss

Mobile Futures är ett tvärvetenskapligt, handlingsorienterat forskningsprojekt som strävar efter att främja ett rättvist och inkluderande samhälle genom att fokusera på integration som en förtroendebaserad, dubbelriktad process. Den vägledande principen är att ett rättvist och inkluderande samhälle är mer motståndskraftigt när det står inför utmaningar som de demografiska förändringarna innebär.

Mobile Futures är en del av rådet för strategisk forsknings program Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY), 2021-2027.

 • Mobile Futures

  Mobile Futures

  De främsta målen för Mobile Futures-projektet är att främja goda demografiska relationer, att främja ett mer varierat kultur- och arbetsliv samt att identifiera och bekämpa strukturell diskriminering och rasism inom olika samhällsområden. För att uppnå dessa mål använder Mobile Futures metoden Living Lab. I Living Labs arbetar projektets forskare och...

  Läs mer

 • Collaboration and Impact

  Samarbete och påverkan

  Forskningsprojektet Mobile Futures utvecklar tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samarbete genom Living Lab. Syftet med Living Lab är att samarbeta med nyckelaktörer för att skapa praktiska sätt att omsätta forskningsresultat i integrationspolitik och -praxis för att nå projektets effektmål. Varje arbetspaket kommer att ha sitt eget Living Lab, med deltagande av...

  Läs mer

Konsortie partners