Yhteistyö ja vaikuttavuus

Mobile Futures -hankkeessa kehitetään monitieteistä ja monialaista yhteistyötä Living Labien avulla. Living Labien tavoitteena on jalkauttaa tutkimustuloksia kotoutumistyöhön ja -politiikkaan sidosryhmien kanssa. Jokaisella työpaketilla on oma Living Labinsa, johon osallistuvat keskeiset yhteistyökumppanit. Living Labeissa pohditaan työpakettien tutkimuskysymyksiä, arvioidaan alustavia tutkimustuloksia ja suunnitellaan niiden perusteella jatkotoimia sekä levitetään tuloksia ja niihin perustuvia politiikkasuosituksia keskeisille sidosryhmille.

Hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kotoutumisen osaamiskeskus (työ- ja elinkeinoministeriö), Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO:n sihteeristö), Moniheli ry ja Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victor.

Ohjausryhmä

Professori Janine Dahinden, antropologia, muuttoliiketutkimus, Neuchâtelin yliopisto
Professori Heikki Ervasti, sosiaalipolitiikka, Turun yliopisto
Professori Philippe Fargues, väestötiede, Euroopan yliopistoinstituutti
Professori Patricia Hynes, pakolaisuuden tutkimus, Sheffield Hallam University
Professori Sirpa Wrede, sosiologia, Helsingin yliopisto

Johtoryhmä

Minna Säävälä, Kotoutumisen osaamiskeskus
Peter Kariuki, Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO:n sihteeristö)
Abdirahim Hussein, Moniheli ry
Veli-Pekka Pelkonen, Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victor

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä hello@mobilefutures.fi tai
Saara Pellander, vuorovaikutusten johtaja (WP6).
Yasmin Samaletdin, hanke- ja vuorovaikutuskoordinaattori

Konsortiokumppanit
Åbo Akademi logo
University of Oulu logo
Migration Institute of Finland logo
University of Turku logo