TP 2 Luottamus oikeuteen
Työpaketin johtaja

Daniela Alaattinoğlu, Turun yliopisto, daniela.alaattinoglu@utu.fi

Tietoa työpaketista

Työpaketti 2 tutkii, miten luottamus ja epäluottamus välittyvät ja rakentuvat oikeudellisissa prosesseissa, jotka mahdollistavat muuttamisen ja asettumisen Suomeen. Tutkijat tarkastelevat, miten olemassa olevien kansallisten säädösten ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpano kietoutuu institutionaaliseen luottamukseen. Työpaketissa tarkastellaan ensinnäkin sitä, miten luottamus rakentuu Suomen maahanmuuttolainsäädännössä ja sen uudistamista koskevissa keskusteluissa. Toiseksi tutkitaan, miten maahanmuuttajien ja ei-maahanmuuttotaustaisten kokemukset oikeusjärjestelmästä vaikuttavat luottamukseen instituutioita kohtaan.

Tutkiaksemme luottamuksen oikeudellista rakentumista maahanmuuttolainsäädäntöä koskevissa diskursseissa työpaketissa kartoitetaan ja analysoidaan maahanmuuttolainsäädännön sisällöllisiä muutoksia Suomessa vuosina 1995-2021. Tämä tehdään laadullisen sisällönanalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin avulla. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa maahanmuuttajien ja ei-maahanmuuttotaustaisten luottamusta valtion instituutioihin i) analysoimalla luottamuksen ja kansallisia lakeja ja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita koskevien institutionaalisten lähestymistapojen välistä suhdetta ja ii) toteuttamalla oikeudellis-etnografista tutkimusta työnantajien ja maahanmuuttajien keskuudessa.

Ensisijaiset yhteistyökumppanit

Sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto, ETNO:n sihteeristö

Tutkijat

Yulia Dergacheva, Turun yliopisto
Dionysia Kang, Åbo Akademi
Magdalena Kmak, Åbo Akademin yliopisto
Mervi Leppäkorpi, Turun yliopisto
Jaana Palander, Siirtolaisuusinstituutti
Stephen Phillips, Åbo Akademi