Tietosuojaseloste

Tämä on monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (Mobile Futures) -hankkeen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Åbo Akademi FSE (Faculty of Social Sciences, Business and Economics)

Yhteystiedot:
Yasmin Samaletdin, Fänriksgatan 3B 20500 Åbo, +358505718219.

Åbo Akademin tietosuojavastaavan yhteystiedot: Anna-Maria Nordman +358400594894.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja kommunikoidaksemme ja ollaksemme vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja suuren yleisön kanssa sekä koordinoidaksemme Mobile Futures -hankkeeseen liittyviä tapahtumia. Teemme tämän uutiskirjeiden ja tiedotusviestien välityksellä. Sekä verkkopohjaisten lomakkeiden, kuten e-lomake, avulla. Tietoja luovutetaan vain SRC:n rahoittamalle SRC:lle. DEMOGRAPHY-ohjelma johon Mobile Futures kuuluu, vaikuttavaa sidosryhmätyötä varten.

käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme perustietoja, jotka ihmiset ilmoittavat itse verkkosivuillamme olevalla lomakkeella, postimiehen tai muun verkkopohjaisen lomakkeen kautta. Henkilötietoja ovat: postiosoite, nimi, organisaatio ja muut tiedot, joita tarvitaan Mobile Futures -tapahtumien koordinointiin.

Kenellä on pääsy tietoihin?

Ainoastaan Mobile Futures -hankkeen hallintohenkilöstöllä on pääsy kerättyihin henkilötietoihin. Pääsy suojattuihin tietokantoihin ja järjestelmiin on mahdollista vain erikseen myönnettyjen henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Siirretäänkö tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle?

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada tietoja
  • oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla).
  • oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa.
  • Oikeus rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa
  • oikeus saada rekisteristä vastaava yksikkö ilmoittamaan henkilölle, jolle tiedot on luovutettu, henkilötietojesi oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta.
  • oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, kuten suoramarkkinoinnin yhteydessä.
  • oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa.
  • oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, jolla on sinuun kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai jolla on sinuun kohdistuvia yhtä merkittäviä vaikutuksia.
  • Oikeus saada tieto korkean riskin tietoturvaloukkauksesta.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit ottaa yhteyttä yliopiston tietosuojavastaavaan. tai rekisterin yhteyshenkilö.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

COOKIES

Mobile Futures -sivusto käyttää evästeitä. Sivusto on rakennettu WordPressillä ja sen lisäosilla, jotka käyttävät evästeitä sivun ylläpitoon ja toimintaan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto tallentaa laitteellesi. Kun vierailet verkkosivustollamme, pyydämme sinua hyväksymään tai hylkäämään evästeet. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston käyttämiseksi.