Samarbete och påverkan

Forskningsprojektet Mobile Futures utvecklar tvärvetenskapligt och sektoröverskridande samarbete genom att använda Living Lab-metoden. Syftet med Living Lab är att samarbeta med nyckelaktörer för att skapa praktiska sätt att omsätta forskningsresultat i integrationspolitik och -praxis för att nå projektets effektmål. Varje arbetspaket kommer att ha sitt eget Living Lab, som viktiga partners deltar i. Living Lab-metoden gör det möjligt att utarbeta forskningsfrågor tillsammans med samarbetspartners. Metoden möjliggör även utvärdering av preliminära forskningsresultat, utformning av uppföljningsåtgärder samt spridning av forskningsresultat och politiska rekommendationer till centrala aktörer.

Projektets viktigaste samarbetspartner är Kompetenscentret för integration av invandrare (arbets- och näringsministeriet), Delegationen för etniska relationer (ETNO-sekretariatet), Moniheli ry, och det mångkulturella centret Villa Victor i Uleåborgs stad.

Rådgivande styrelse

Professor Janine Dahinden, antropologi, migrationsstudier, Université de Neuchâtel
Professor Heikki Ervasti, socialpolitik, Åbo universitet
Professor Philippe Fargues, demografi, Europeiska universitetsinstitutet
Professor Patricia Hynes, flyktingstudier, Sheffield Hallam University
Professor Sirpa Wrede, sociologi, Helsingfors universitet

Styrgrupp

Minna Säävälä, Kompetenscentret för integration av invandrare
Peter Kariuki, Delegationen för etniska relationer (ETNO:s sekretariat)
Abdirahim Hussein, Moniheli ry
Veli-Pekka Pelkonen, mångkulturella centret Villa Victor, Uleåborgs stad

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta hello@mobilefutures.fi eller
Saara Pellander, ledare för interaktioner (WP6)
Yasmin Samaletdin, samordnare för projekt och interaktion

Partners i konsortiet
Åbo Akademi logo
University of Oulu logo
Migration Institute of Finland logo
University of Turku logo