AP 4 Förtroende på arbetsmarknaden

Ledare för arbetspaket 4

Marja Tiilikainen, Migrationsinstitutet i Finland, marja.tiilikainen@migrationinstitute.fi

Om arbetspaketet

I arbetspaket 4 är den samhälleliga utmaningen att minska den institutionella misstron mot arbetsmarknadsinstitutioner och arbetsgivare i Finland. En ytterligare samhällelig utmaning är att ta itu med den strukturella diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden.

Arbetspaket 4 kommer att lösa utmaningen genom att ta itu med särdragen och de (dolda) strukturerna för diskriminering på arbetsmarknaden genom att fokusera på tre målgrupper: rasifierade ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden, anställda som har börjat arbeta och arbetsgivare som anställer dem.

Huvudsakliga samarbetspartners

Samarbete med utbildningsinstitutioner inom yrkesutbildning och högre utbildning samt civilsamhälleliga organisationer som arbetar med ungdomar, universitetsalliansen European University of Post-Industrial Cities (UNIC), regionala offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsgivarorganisationer, regionala och nationella arbetsgivarnätverk, t.ex. Talent Boost-nätverket, samt ett nära samarbete på nationell nivå, t.ex. med Kompetenscentret för integration av invandrare och expertgruppen för övervakning av diskriminering vid justitieministeriet.

Forskare

Outi Kähäri, Uleåborgs universitet
Mika Raunio, Migrationsinstitutet
Elina Turjanmaa, Uleåborgs universitet
Sari Vanhanen, Migrationsinstitutet i Finland
Gabriel Olegário, Migrationsinstitutet i Finland