Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för Mobile Futures webbplats

Projektet Mobile Futures strävar efter att säkerställa tillgängligheten på sin webbplats i enlighet med Europaparlamentets direktiv om webbtillgänglighet.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen mobilefutures.fi och den skapades den 16 augusti 2023.th, 2023.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen mobilefutures.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA. Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av oss. Utvärderingen omfattade jämförelse av webbplatsens innehåll med WCAG 2.1.

Innehåll och/eller funktioner på webbplatsen som inte överensstämmer med kraven

Webbplatsen drivs av WordPress, och därför uppfyller webbplatsens huvudelement, t.ex. menyn, tillgänglighetskraven. Webbplatsen innehåller dock element och filer som inte uppfyller tillgänglighetskraven. De huvudsakliga problemområden vi identifierat är översättningar och färgschema.

Översättningen från engelska till finska och svenska av de statiska delarna av webbplatsen är automatiserad med hjälp av programvara från tredje part. Administratörerna strävar efter att kontrollera och redigera eventuella misstag, men automatiseringsprocessen kan leda till att texter på webbplatsen översätts felaktigt utan att de märker det. Delar av webbplatsen, t.ex. nyheter, blogg, är skrivna på antingen engelska, finska eller svenska och översätts inte alls; för en skärmläsare kommer de att visas som skrivna på engelska oavsett deras innehåll. Administratörerna strävar efter att lösa problemen med översättningen.

De färger som används på webbplatsen motsvarar projektets grafiska identitet som utformats av Moe Mustafa. Kontrasten mellan färgen på texten och bakgrunden är tillräcklig enligt de färgkontroller som finns tillgängliga online. För att helt följa riktlinjerna bör kontrasten ökas, vilket kommer att beaktas vid uppdateringen av webbplatsen.

Feedback om tillgänglighet

Om du vill rapportera ett tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen kontakta oss via e-post: hello@mobilefutures.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först skicka din feedback till webbplatsens administratörer. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar inom två veckor, kan du lämna in ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar (endast på finska och svenska) om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enhet för övervakning av tillgänglighet

http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

+358 295 016 000