Forskning

Forskningen är uppdelad fyra arbetspaket (AP), tillsammans skapar de ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt gällande forskning kring förtroende. Arbetspaketen har fokus på rätt (AP2), information (AP3), arbetsmarknaden (AP4) och vardagliga möten (AP5). Dessa delområden anser vi vara avgörande för att öka förtroende i samhället och för att främja goda befolkningsrelationer.

Tillvägagångssätt

Mobile Futures betonar vikten av socialt och institutionellt förtroende för att utveckla goda befolkningsrelationer. Vi utgår från kritisk integrationsforskning som ifrågasätter befintliga integrationsmodeller som framställer samhället som neutralt och själva integrationsprocessen som ett ansvar - och ofta ett problem - som bara berör invandrare. Mobile Futures betonar behovet av att se integration som en förtroendebaserad process som påverkar hela samhället. 

Mål

Syftet är att skapa praktiska sätt att omsätta forskningen från arbetspaketen till integrationspolitik och -praxis för att uppnå följande mål: 

 • Främja ett mer varierat kultur- och arbetsliv;
 • Att identifiera och bekämpa strukturell diskriminering och rasism;
 • Och i slutändan bidra till att förändra de offentliga berättelserna om migration och integration så att de fokuserar på hur Finland kan bli mer inkluderande och välkomnande.
 • WP 2 Trust in Law
  AP 2 Förtroende för rätten

  Detta arbetspaket undersöker hur förtroende är konstruerat i regleringar och diskussioner i samband med reformer av invandringslagstiftningen i Finland. Det undersöker också hur invandrares och icke-invandrares erfarenheter av lagen påverkar förtroendet för institutionerna.

  Läs mer

 • WP 3 Trust in Information
  AP 3 Förtroende för information

  Detta arbetspaket undersöker förtroendet för information och expertkunskap genom att undersöka förhållandet mellan socialt och institutionellt förtroende och åsikter om migrationsrelaterade frågor, samt förhållandet mellan migranters medie- och informationskompetens (MIL) och institutionellt förtroende.

  Läs mer

 • WP 4 Trust in the Labour Market
  AP 4 Förtroende på arbetsmarknaden

  Detta arbetspaket fokuserar på förtroendeskapande på arbetsmarknaden och tolkningar av strukturell rasism bland viktiga aktörer. Detta görs genom att studera studerande som är på väg in på arbetsmarknaden, anställda som har börjat arbeta och arbetsgivare som anställer dem.

  Läs mer

 • WP 5 Trust in Everyday Encounters
  AP 5 Förtroende i vardagliga möten

  Detta arbetspaket tar upp tvåvägsintegration genom att studera vardagliga möten mellan människor med olika bakgrund i Uleåborg och Åbo, med fokus på möjligheterna och utmaningarna att bygga upp förtroende mellan invandrare och infödda finländare både i informella och institutionella sammanhang.

  Läs mer