Dataskyddspolicy

Detta är dataskyddspolicyn för projektet Mångfald, förtroende och tvåvägsintegration (Mobile Futures).

Registeransvarig

Åbo Akademi, FSE (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi)

Kontaktuppgifter:
Yasmin Samaletdin, Fänriksgatan 3B 20500 Åbo, +358505718219

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Anna-Maria Nordman +358400594894

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att kommunicera och interagera med olika intressenter och allmänheten, och för att samordna evenemang med anknytning till Mobile Futures-projektet. Vi gör detta genom nyhetsbrev och informationsutskick. Samt webbaserade formulär som e-lomake. Uppgifterna kommer endast att lämnas ut till det SRC-finansierade DEMOGRAPHY-programmet som Mobile Futures är en del av, i syfte att skapa ett effektivt arbete för intressenter.

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in och behandlar grundläggande information som människor lämnar via ett formulär på vår webbsida, via mailman eller ett annat webbaserat formulär. Personuppgifterna omfattar: postadress, namn, organisation och annan information som behövs för att samordna Mobile Futures-evenemangen.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Endast den administrativa personalen inom Mobile Futures-projektet har tillgång till de insamlade personuppgifterna. Tillgång till de skyddade databaserna och systemen är endast möjlig med hjälp av personliga användarnamn och lösenord som utfärdats separat.

Överförs uppgifterna utanför EU/EES?

De insamlade personuppgifterna överförs inte utanför EU/EES.

Den registrerades rättigheter
  • Rätten att få tillgång till information
  • Rätten att få felaktiga uppgifter rättade (kom ihåg att hålla dina egna kontaktuppgifter uppdaterade).
  • Rätten att få uppgifter raderade ("rätten att bli bortglömd") i vissa situationer.
  • Rätten att begränsa behandlingen i vissa situationer
  • Rätten att få den registeransvariga enheten att meddela den person till vilken uppgifterna har lämnats ut om rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen.
  • Rätten att invända mot behandling i vissa situationer, t.ex. direktmarknadsföring.
  • Rätten att få uppgifter överförda från ett system till ett annat i vissa situationer.
  • Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, t.ex. profilering, och som har rättsliga konsekvenser för dig eller som har en liknande betydande inverkan på dig.
  • Rätten att bli informerad om en säkerhetsöverträdelse med hög risk.
  • Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du har några frågor om dina rättigheter, du kan kontakta universitetets dataskyddsombud eller registrets kontaktperson.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats olagligt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

COOKIES

Mobile Futures webbplats använder cookies. Webbplatsen är byggd med WordPress och dess tillägg som använder cookies för att upprätthålla och driva sidan. Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din enhet. När du besöker vår webbplats ber vi dig att acceptera eller avvisa cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att kunna använda webbplatsen.