Liselott Sundbäck

WP5:n tutkija
Åbo Akademi
liselott.sundback@abo.fi
Hankkeessa kesäkuu 2024- marraskuu 2025

Bio

Liselott Sundbäck tekee parhaillaan sosiaalipolitiikan tohtorin tutkintoa Åbo Akademin yliopistossa ja on erikoistunut luottamukseen ja pakkomuuttoon paikallisessa hyvinvointivaltiossa. Hän on erityisen kiinnostunut siitä, miten luottamus ja epäluottamus muotoutuvat pakkomuuttajien jokapäiväisissä institutionaalisissa kohtaamisissa. Sundbäck liittyy Mobile Futuresiin vuonna 2024 TP 5:ssä, joka käsittelee luottamusta arjen kohtaamisissa ja tutkii kansalaisjärjestöjen roolia luottamuksen muotoutumisessa.