Liselott Sundbäck

Forskare i WP5
Åbo Akademi
liselott.sundback@abo.fi
I projektet juni 2024-nov. 2025

Bio

Liselott Sundbäck arbetar för närvarande på sin doktorsexamen i socialpolitik vid Åbo Akademi med inriktning på förtroende och tvångsmigration i den lokala välfärdsstaten. Hon är särskilt intresserad av hur förtroende och misstro formas i vardagliga institutionella möten för tvångsmigranter. Sundbäck inleder sitt arbete i Mobile Futures 2024 i AP5 som handlar om förtroende i vardagliga möten, där hon undersöker tredje sektorns roll i förtroendeskapande.