Etikett: rasism
  • Why Does Two-Way Affective Trust Matter in Work Life?

    Varför är det viktigt med tvåvägsförtroende i arbetslivet?

    Diskriminering på grund av ras, etnicitet och andra minoritetsrelaterade orsaker är ett stort hinder för att bygga upp goda mellanmänskliga förtroendeförhållanden i arbetslivet. Många aspekter av affektiv misstro är nära relaterade till "indirekt diskriminering" som ofta förstås som respektlöst och ovänligt beteende. Jag hävdar att genom att ägna mer uppmärksamhet åt sociala aspekter av arbete och affektiv...

    Läs mer